Tyrimų rezultatai

Detaliai ištirti 7 telkiniai, kuriuose surasta per 100 mln. m3 dolomito, dar apie tris kartus tiek galima aptikti papildomai. Praeitais metais dėl nuolatos augančios dolomito paklausos buvo išžvaldyta ir surasta dar virš 100 mln. m3 dolomito.

2002 metų gruodžio mėn. buvo baigtas penkerius su puse metų įgyvendinamas projektas  Kietųjų naudingųjų iškasenų  duomenų  banko paruošimas.

Į VGIS duomenų bazę, įgyvendinant projektą, buvo įrašyti 1979 telkiniai ir prognoziniai jų plotai

(685 telkiniai yra Žemės gelmių registro objektas). Iš jų:

•   žvyras ir smėlis – 915 (484)

•   priemolis – 1 (1)

•   kvarcinis monomineralinis smėlis – 10 (6) (registre yra vienas telkinys)

•   opoka – 2 (2)

•   anhidritas – 1 (1)

•   akmens druska – 4 (0)

•   klintis – 8 (3)

•   dolomitas – 16 (10)

•   klintis ir dolomitas – 1 (1)

•   molis – 108 (68)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *