SMS pazintys

Visi norime meilės ir stengiamės visais būdais surasti , jeigu to patįs norime . Turime žinoti , būtent ko patįs trokštame ir kiek mums reikia tos meilės. Juk norime , kad meilė būtų suprantinga ir graži , tad turime dėti reikalingas pastangas , kad pasiektume , tai ko patįs norime. Negalime pasiduoti . Turime ieškoti priemonių , kurios padėtu pasiekti , tai ko norime . Visi galime laimėti savo gyvenime meilės tik turime pakovoti ir visais būdais pasistengti , tai ko mūsų širdelės trokšta. Juk norime , kad mūsų širdelės būtų pačios nuostabiausios , todėl dedame pastangas , kad galėtume pasiekti , tai ko norime . Meilės visi trokštame ir stengiamės visais būdais išpildyti savo svajones. Negalime pasiduoti , kai norime rezultato , kuris mums suteikia daugiau . Visi trokštame , kad mūsų širdelės būtų pačios laimingiausios , todėl dedame nemažai pastangų , nes norime pasiekti , tai ko mūsų širdelės trokšta. Kiekvienas ieškome būdų , kurie mums padėtų labiau suprasti santykius , kurios patįs norime patirti . Turime žinoti , būtent ko patįs trokštame ir ko norime , kada vertiname santykius , kurie mums patįs brangiausi . Juk daugelis mūsų norime susipažinti ir atrasti antrąją pusę .  Todėl galime susipažinti , tai i sms pazintys , kur net mergina iesko vaikino . 

Seksas

 

Daugelis mūsų susimąstome apie savo didesnes galimybes , kai norime aistros . Tam , dabar galime surasti nemažai priemonių , kurios pakankamai veiksmingos ir net seksualiai erotiškos , kadangi seni įpročiai pakeisti į naujus suteikia daugiau galimybių . Turime suprasti , būtent ko patįs ieškome ir norime . Nes santykiuose galime surasti nemažai mielos ir švelnios aistros , o gal net tokios , kuri veda iš proto .  Suprantame , kad meilė mums visiems svarbi , todėl privalome rūpintis ir ieškoti norimos širdelės. Kiekvienas esame suinteresuotas, kad meilė būtų stipri. Norime meilės , kad galėtume pasidžiaugti ir būti patenkinti , nes žinome , kad meilė mums labai svarbi , todėl turime ieškoti ir stengtis atrasti , tai ko turbūt ieškome. Kiekvienas sutiksime , kad meilė mums suteikia sparnus , bet atima sparnus . Nors meilė, tai didelis teigiamas impulsas veržtis ir eiti į priekį, juk norime save motyvuoti , todėl privalome stengtis ir kovoti ieškant įvairiausių būdų , kurie padėtų laimėti . Meilė mums visiems reikalinga , todėl turime pastoviai ieškoti to , kas mūsų širdžiai miela ir gražu . Seksas mums visiems reikalingas , todėl turime pasistengti gauti , nebent patįs nenorime arba neturime laiko .   Erektiolääkkeet ir Erektiohäiriö .

 

Mes galime

Mes visi esame kovotojai ir kaunamės dėl garbės . Mūsų tikslas, tai meilė kovai, o mūsų atsidavimas , tai kvepiantis pasiaukojimas narsa . Mes visi siekiame pergalės, nes mūsų pergalė , tai mūsų širdyse. Mes esame laimėtojai tik mūsų tikslas įrodyti , kad mes ne be reikalo esame su jumis. Mes visada kaunamės dėl vienos garbės , tai pergalė , kuri vienija mūsų ištikimybę. Mes pasiaukojantis kovotojai dėl noro įrodyti , kas gyvenime svarbiausia. Mes ateiname lyg ugnis , o išeiname lyg vanduo . Mes norime pasakyti , kad mūsų vardas , tai ne prestižas , o kovos ženklas liudijantis vienybę mūsų širdyse. Mes esame ne tik dėl jūsų ir savęs , bet dėl vieno ir to paties pagrindinio tikslo , tai pergalės .

Pergalė mums daugiau nei tikėjimas ar meilė , tai kova ir noras įrodyti , būtent kokie esame mes. Nes mes žinome, kad mūsų kraujas , kurio spalva ne tik  geltona, raudona ar žalia, bet pasiaukojanti, kilni, bei siekianti nuolatinės pergalės ir aistros . Mes kaunamės dėl garbės ir pasiaukojimo , kuris mums svarbiausias tikslas. Mes žinome , būtent ko norime ir siekiame . Mes norintis pergalės , kaip riaumojantis tigrai .  Mes norime įrodyti , kad mūsų motyvas mūsų širdyse. Mes nuolat kovojame ir stengiamės įrodyti , kas esame. Todėl esame su jumis.

Kovotojais ne gimstama , o užaugama. Kai turime tikslą, tuomet norime pasiekti ir įrodyti , kad esame verti . Daugelis iš pavydo ar nesupratingumo  nori užstoti kelią ar net tiesiogiai trukdyti , nes jaučia kažkokį nenormalų pavydą. Mes esame kovotojais ne tam , kad sukeltume vienas kitam pavydą , o tam kad padėtume daryti progresą, kada įvertiname savo neteisingą požiūrį. Mūsų tikslas , tai pergalė ir noras įrodyti , kad esame verti ne tik medalio . Nes žinome, kad mumyse slepiasi tikri kovotojai , kurie nori pasakyti , kad šiandiena ir rytoj pasisveikins su pergalėmis. Kiti bijodami stengiasi pakenkti ar net trukdyti, todėl turime mokėti būti šaltais ir suprasti , kur mūsų tikri varžovai , o kur tik norintis mūsų pripažinimus atimti ir save kelti. Juk kiekvienam patogų turėti pergalę , tačiau ne kiekvienas moka ją išsaugoti. Daugelis kovojame dėl dėmesio ir noro įrodyti , kad esame verti kažko, todėl kiti pasirenkame ne garbingus būdus, kurie nėra priskirti mums. Mes žinome savo taisykles ir nesistengiame jų laužyti . Mes lyg broliai , kurie vienas kitą palaiko , o ne atstumia , kaip kiti daugumoje. Nes mes žinome, kad pralaimėję dar nesame tiek verti , kad patikėtume kitų nenoru mums suteikti dėmesį. Daugeliui esame įdomūs , kai mus lydi sėkmė … Mes patįs renkamės kurias durys atverti ir patįs žinome savo spalvas , kurios mūsų vienybės ir ištikimybės kovai ženklas .Mes ne leidžiame kitiems, kad mūsų dazai  būtų išterlioti .

 

Visada galim pasistengti

Kiekvienas mūsų norime pergalės , bet pergalė tampa skirtingai pasiekiama.  O norėdami būti protingais turime stengtis , o ne vaizduoti, kai pajaučiame , jog trūksta žinių ir sukamės iš padėties per aplinkui . Daugelis protingesniu žmonių , bent tyli , nes mažiau šaukia dėmesio , nes supranta, jog ne visiems pritinka kažkas prie ko reikia prisiderinti ir priprasti. Nebūkime radiatoriai ar dujiniai katilai   .

Juk norime kovoti, tad privalome stengtis ir visais įmanomais būdais laimėti , tai ko patįs trokštame. Gyvenime , juk turime laimėti, o ne pralaimėti. Negalime pasiduoti. Turime rasti bendrą kontaktą. Turime rasti kompromisą. Išeiti , kuri padėtų laimėti norima pergalę. Kiekvienas mūsų esame laimėtojai tik privalome įrodyti . Turime stengtis ir ieškoti prasmės. Negalime dvejoti ar sukelti abejonę. Turime mokėti reikalauti iš savęs tiek , kiek reikia ir įmanoma. Kam stovėti arba grįžti atgal , nebent esame priversti tam tikrų sąlygų. Todėl turime žinoti , kokios kovos taisyklės mums gali padėti laimėti. Negalime laukti ir būti abejingi. Privalome surasti , tai ko patįs norime. Kova , tai mūsų gyvenimas. Mes turime mokėti laimėti . Pergalės lengvai neateina ir lengvai neišeina, kai esame verti , tad privalome pasistenkit.

Žaidimams

Kiekvienas mūsų stengiamės prižiūrėti savo mitybą , sveikatą , net gyvenimo būdą, kuris kiekvienam skirtingai padeda tobulėti ir eiti į priekį. Norėdami meilės turime išmokti vertinti , kad būtų galima saugoti , tai kas būtų lyg brangakmenis, kuris mūsų stimulas ir motyvacija ėjimo į priekį . Neturime prarasti vilties ir noro , kai susiduriame su sunkumais . Turime kovoti ir nuolat stengtis dėl gerovės .Nenorime stovėti vienoje vietoje ar grįžti atgal, tad visada dedame pastangas , kad įvyktu progresas tobulėjime. Kartais pasirenkame tokius dalykus , kurie visai ne prie širdies, bet esame priversti , nes santykis mums kartais labiau reikalingas , kaip kad medelis augantis ne vietoje , bet saulės spinduliu nori gauti.

Taigi, juk kiekvienas norime pasiekti nemažų rezultatų, kurie duotų perspektyvą , kuri reikalinga mūsų augimui , kad galėtume parduoti save reikalingu laiku ir vietoje.

Daugelis , net neleidžia sau pasvajoti apie didesnes galimybes, nes bijo arba tiesiog gyvena senomis nuostatomis ir įsitikinimais, kurie valdo mūsų gyvenimus . Jeigu patįs įsikalbėsime , kad negalime padaryti kažko , tai to ir sulauksime. To negali būti , nebent godus ir savanaudiški žmones stengiasi psichologiškai suvaržyti pigią darbo jėgą , kad būtų priklausoma ir ištikima.  

Kai matome, kad žmonės deda pastangas ir nori būti įvertintais , turbūt visada maloniausia nustebinti arba suteikti paskatinimą. Pokerio rinkiniai , tai viena iš galimu dovanų.

Mes galim…

Gyvenime , juk visi esame priklausomi , todėl privalome ieškoti būdų, kada norime tos laisvės , kada galime daugiau pagalvoti apie didesnes galimybes , juk patįs suprantame , kad darbas ir šeima dažnai atima didesnę gyvenimo dalį , todėl norint karjeros ar didesnių vadinamų galimybių turime pasistengti surasti, tai ko ieškome. Juk visada yra vadinamos ieškojimo sistemos , kur grybautojai remiasi tam tikra patirtimi norėdami surasti baravykus , o žuvautojai gamtos chronologija, kuri padeda pasiekti norimą tikslą. Neturim teisės laikyti pykti žmonėms, kurie manipuliuoja kitus savo išvaizda, juk žinome , kad karjerą dažnai padaroma trimis pagrindiniais būdais , tai pirmiausia pradedame nuo išsilavinimo , patirties, rekomendacijų, bei atsiduriant link savęs pardavimo , jeigu žmogus negali susimokėti už darbo vietą ar turėti iš šalies rekomendaciją , tuomet privalo  save parduoti arba žaisti negarbingais žaidimais . Norėdami būti pastovus pirmiausia turime sau atsakyti, kokie patįs norime save mylėti , nes nuo to atsispindi mūsų vadinamas vidinis balsas , bei nuotaikos atmosfera, energija , nusiteikimas, kuris nori ar ne , bet pritraukia , tai ko patįs reikalaujame. Išvaizda ir mūsų vidaus pasaulis turi aidą. Pamenu animacijos istorija, kada bėga zuikis miške ir pribėgęs prie tvenkinio pasižiūri į atspindi, tuomet mato savo liūdesį ir išsigąsta , bei pradeda bėgti , kol sutinka meška , kuri užduoda klausymą ir patarią, kad reikia atsakyti teigiamai , tad zuikis įsitikino , jog atspindįs turi efektą. Kodėl sakoma, kad norėdami būti mylimi , tai pirmiausia pradėkime nuo savęs ,galbūt dėl to, kad maža gėlė neparodys savo žiedo , kai negaus meilės ir tuomet dėmesio nesulauks, kadangi mokslininkų yra įrodyta , jog gėlės jaučia net žmogaus biolaukus, o kai mes esame savo viduje susitvarkę gyvenimą , tuomet skleidžiame lyg radijo bangos tą vadinamą biolauką , kur norėdami komunikuoti pajaučiame energiją. Ar nepastebėjome , kad gatvėje eidami kartais jaučiame iš nugaros , kad kažkas stebi , tuomet jaučiasi kito žmogaus energijos laukas , net galima pagal energetiką nustatyti tam tikrus charakterio bruožus , kurie mums parodo iki kokios ribos reikalingas bendravimas . Niekada netikėjau , kad vyrai nebūdami gėjais atlieka savo pasitenkinimą tarpusavyje dėl įvairiausių dalykų ir gyvenimo sumetimų , kada pirmiausiai gydosi nuo prostatos ir kada reikalingas vienas kito pasitikėjimas , kai siekiamas brangus tikslas, juk pastebėjome , kad psichologinis santykis padeda mums atpažinti ir identifikuoti melagį, nes nenorime patekti į duobę , kada yra pasitikėjimas, investicijos.

Galima žmogų susargdinti įvairiais dalykais , kadangi tai ne metalas , o gyvas organizmas , todėl svarbiausia mokėti apsisaugoti ir žinoti , kai yra santykis , kuris paremtas pasitikėjimu nebūtų greitai nuvertintas . Sunkiausias draugystes išgyvename paauglystės laikotarpyje , nes santykis kartais būna paremtais fantazijos ar išsigalvojimais, kada mano realusis aš pradeda prieštarauti prieš idealujį aš. Tačiau sudėtingiausia , kad santykis paistomas ant pagrindo , kuris vėliau greitai nuvertinamas, todėl privalome žinoti , kodėl pasirenkame ir kuo imponuojame kitus , nes priešingu atveju galime neapsisaugoti nuo staigių pasikeitimų ,kai pavyzdžiui dedamos investicijos dėl garbingo tikslo ir naudos , bet staiga kažkas nutraukia žaidimą , tuomet turime suprasti , jog vėliau nekartotume tų pačių klaidų.  Kada yra investuojamas laikas ir energija , bei visi kiti resursai , kurie įmanomi , tuomet labai sunku atsigauti po vadinamo trauminio lietaus , kuris išmuša iš normalaus gyvenimo ir dažniausia žmonės ieško pasirėmimo ar palaikymo formos, kuri nėra naudinga . Aš žinau , kad pasirenku ledus , nes jie man gražus ir skanus, o kitas galbūt pasirenka , nes yra suviliotas tikėjimu , bet ne žinojimu ir tuomet jam gėda pripažinti kad kvailai pasielgė , nes nenori savęs menkinti , bet stengiasi atmušti nuo savęs klaidingą tikėjimą , o jeigu mes tarkime bendrai kažko siekiame nevalgydami ledus , tai labai sudėtinga, kai žmogus aklai būna pasinėręs arba tiesiog imponuojamas tam tikrų veiksmų , kurie traukia , tada begalio sunku pasiaiškinti , kai yra tarpusavio brangus ryšis.

Net patįs garbingiausi pareitų laikų filosofai tvirtintų , kad tikroji meilė atsveria tarp vyrų . Įsivaizduokime , kad mums reikės kariauti, todėl norėdami pažinti savo fronto dalyvį , kuris mums tampa partneriu turime užuosti kitaip suvirškinti , kiek žmogus tikras savo kalbėjimu ir tikėjimu ar nebus tokios vietos, kur žmogus užmirš savo pareigą, gal tiesiog bus išdavikas , o kada yra tarpusavio santykis , kuris paremtas netradicinių pažiūrų padeda sk anuoti žmogaus kūno ir minties psichologija , nes tada mes jaučiame kiek galima pasitikėti.

Taigi, pradedant savęs pasitikėjimų ir baigiant dar banalesnių pavyzdžiu , kuris taip pat mums užtarnauja naudą, pagal savo vardą, garantiją, bei gaminio kokybę , kur daugiau pažindinama tik per patį laiką, kuris leidžia mums draugauti , bei pasitikėti siekiant investicijos sugrįžimo.

Turbūt daugelis pastebėjome , jog buityje mes irgi pasirenkame , tai kas mums patikima , kur galime net savo valia ir norais reguliuoti , tad duijiniai katilai mums ekonomiški ir padedantis daugiau žiūrėti į perspektyvas , kur ekonominis sprendimas atneša didesnes santaupas ir galimybes.

E-cigaretės

Elektronines cigaretes jaunimo tarpe suomiškai vadinamos e-savuke ir Sähkötupakka .

Šios cigaretės padeda sumažinti priklausomybę ir net visiškai pakeisti gyvenimo būdą. Daugelis mūsų norime gyvenime ne vartoti žalingų įpročių, bet dažniausiai pasirenkame dėl draugų įtakos, nes norime įsilieti į kompaniją.

Kad sugebėtume valdyti savo įpročius privalome mokėti atsirinkti , tai kas naudinga , nes kartais vartodami , net nepagalvojame apie sveikatos žalą, kuri daug brangiau kainuoja . Kiekvienas mūsų galime atsispirti žalingiems įpročiams tik privalome mokėti pasirinkti tinkamą aplinką ar bent turėti tam tikras ribas , kur galime manipuliuoti savo elgesį , kad nepasiduotume silpnybėms , ne sir patįs stipriausi yra patįs jautriausios asmenybės , kitaip nebūtų tvirtos. Todėl reikia žinoti, kokius įpročius galime rinktis, o kokius atsisakyti, nes nėra tokių įpročių , kurie nebūtų valdomi.  Kiekvienas galime gyvenime pasirinkti , tai kas mums svarbiausia , tačiau privalome atkreipti dėmesį, ten kur galime padaryti pavojingą žingsnį. Įsivaizduokime, kad einame ant ledo, juk lengviau sunkiausia nenukristi, bet nukritus neatsistoti . Todėl reikia mokėti pasirinkti tokius malonumus , kurie mūsų negadintu , bet padėtu labiau pirmauti ir veržtis į priekį. Negalime savęs kaltinti , kad esame kitos prigimties ar būdo , todėl nereikia už tai rinktis kitas priemones komunikavimo , kurios nesuteikia pasitikėjimo savimi.

Dovanos

Daugelis mūsų gyvenime norime santykių , kurie suteiktų kaip dvasininkai pasakytų vidinį ir išorinį komfortą. Taigi , tokie santykiai galimi , bet dažnai staigus šviesos įjungimas tampa ir išjungimu, todėl baugu pagalvoti apie bendrą susijungimą , kur pliusas ir minusas vienas kitą papildo. Santykiai mums visiems yra komunikacijos šaltinis , kuris papildo mūsų gyvenimą . Be santykių nėra gyvenimo prasmės ir pilnatvės , nes tuomet negalime būti laimingais tokiais, kokie norime būti.  Kad santykiai būtų laimingi , tad ieškome įvairiausių formų , kurios padėtų suartinti vienas kitą , jog galėtume drauge kurti ar eiti į priekį. Kiekvienas mūsų bendravimas yra komunikacija , kuri skatiną didesnį augimą ir padeda siekti didesnių laimėjimų . Todėl mūsų santykiai prasideda įvairiomis formomis, kaip kas ne tik sugeba , bet ir gali perlipti per savo asmenybę. O norėdami santykių, kurie būtų žymiai produktyvesni ir naudingi ne tik mūsų atžvilgiu , tuomet galime atrasti , o gal net patįs sukurti priemones , kurios priartintų santykius. Tos priemonės padeda vieniems geriems , o kitiems blogiems pasiekti naudos. Tačiau, kad laimėtu dvi pusės santykiuose reikia pakankamai parodyti dėmesį, kuris išreiškiamas ne tik jausmais. Kad būtų sėkminga komunikacija mes nuolat ieškome įvairiausių būdų, kurie suteiktų malonės tarpusavyje , tačiau didesnėje kompanijoje žmonių , mes galime panaudoti priemonę , tai kortos , kas privers ne tik mąstyti, bet ir dalyvauti azartiškai , kur dar labiau tokių priemonių dėka galima pažinti žmones.

Kelionės

Kiekvienas norime keliauti sutaupydami pinigėlį , tad puikiausia galimybė rinktis pigus skrydziai , kur galime atrasti pasirinkimą ir laimėti nuostabios kelionės bilietą. Lėktuvo bilietai , tai mūsų pasirinkimui ir galimybėms. Daugelis mūsų norime pamatyti saulėtas šalis , tad puiki galimybė rinktis tarp kelionių agentūrų esamas vasaros paslaugas . Jeigu manome , kad mums verta keliauti kažkur , kur mūsų širdis geidžia, tuomet nieko nelaukdami galime kreiptis į kelionių agentūras , kurios padės išsirinkti norimą kelionę. Ar ne puiku, kai galime planuoti savo kelionės maršrutą ir aplankyti norimas vietas? Puikiausi pasirinkimai su karštomis vasaros akcijomis , kurios suteiks galimybę išpildyti savo norus ir net svajones . Kad mūsų poreikiai atitiktų kelionę ir siūlomas paslaugas , tuomet reikia atsižvelgti į savo galimybes .

Norime, kad kelionės būtų saugios ir mielos, o ypatingai suteikiančios savo išskirtinį komfortą, todėl turime žinoti, koks mums svarbus yra kelionių paslaugos paketas, kad vėliau nereikėtu savęs arba kelionių agentūros kaltinti. Juk norime pamatyti ir patirti savo kailiu tokią kelionę , kuri suteiktų kažko daugiau , nei galime net tikėtis. Visos kelionių agentūros pasiruošusios atsakyti į įvairius klausymus, bet norėdami savarankiškai planuotis kelionę , tai galime pradėti kurti planą nuo labiausiai mūsų žinomų avialinijų tarpininkių , kurios suteikia galimybę keliauti su pigus skrydziai ir nebrangus po Europą lektuvo bilietai, kurie nėra tokie brangus , neskaitant ir papildomo mokesčio, kuris visur skirtingai svyruojantis .

 

Seksas

Sekso prekes , tai mūsų malonumas aistrai ir seksualinei fantazijai. Daugelis norime patirti seksą , kuris suteiktų nemažai erotinės fantazijos. Kad seksas būtų karštas ir neapsakomais žodžiais mielas turime ieškoti būdų , kurie leistų audrinti erotiškus jausmus. Labai miela , kai romantika perkeliama iki lovos , kurioje pasirenkami įvairūs žaidimai , kurie suteikia vienas kito paskatinimą džiaugtis . Daugelis ieškome būdų , kurie būtų puikus laidas seksui , todėl priemonių yra nemažai tik ne visos atitinka mūsų reikalavimus ar pageidavimus. Kad būtume žinantis savo pasirinkimą , tuomet galime konsultuotis su specialistais-pardavėjais, kuriu pagalba suteiks daugiau žinių . Norime išpildyti savo ir kitų poreikius, todėl būtina žinoti galimybes , kurios atitiktų mūsų norus . Kai norime sekso , tai žiūrime į galimybes, kurios suteikia arba negali duoti tiek naudos . Galbūt , kad ne visi esame labai jautrus žaisliukams , gal kitiems reikia kitokių priemonių , kurios padėtų pasiekti norimą rezultatą. Taigi, kad kiekvienas turime pasirinkimo laisvę tik svarbiausia nenuklysti nuo poreikių, kurie turėtų atitikti galimybėms . Dažnai ieškome jausmų, kuriu nėra arba net nebūna , kodėl? Nežinau, turbūt atsakymas pas seksologus ant stalo , tačiau atsakymai negali kelti galvos skausmą , kai norime patirti malonumą , kurio antra pusė ne kiek nesugeba , bet nėra linkusi nusižeminti . Todėl yra sekso prekes , kurios suteiks kažko daugiau.