Mes galime

Mes visi esame kovotojai ir kaunamės dėl garbės . Mūsų tikslas, tai meilė kovai, o mūsų atsidavimas , tai kvepiantis pasiaukojimas narsa . Mes visi siekiame pergalės, nes mūsų pergalė , tai mūsų širdyse. Mes esame laimėtojai tik mūsų tikslas įrodyti , kad mes ne be reikalo esame su jumis. Mes visada kaunamės dėl vienos garbės , tai pergalė , kuri vienija mūsų ištikimybę. Mes pasiaukojantis kovotojai dėl noro įrodyti , kas gyvenime svarbiausia. Mes ateiname lyg ugnis , o išeiname lyg vanduo . Mes norime pasakyti , kad mūsų vardas , tai ne prestižas , o kovos ženklas liudijantis vienybę mūsų širdyse. Mes esame ne tik dėl jūsų ir savęs , bet dėl vieno ir to paties pagrindinio tikslo , tai pergalės .

Pergalė mums daugiau nei tikėjimas ar meilė , tai kova ir noras įrodyti , būtent kokie esame mes. Nes mes žinome, kad mūsų kraujas , kurio spalva ne tik  geltona, raudona ar žalia, bet pasiaukojanti, kilni, bei siekianti nuolatinės pergalės ir aistros . Mes kaunamės dėl garbės ir pasiaukojimo , kuris mums svarbiausias tikslas. Mes žinome , būtent ko norime ir siekiame . Mes norintis pergalės , kaip riaumojantis tigrai .  Mes norime įrodyti , kad mūsų motyvas mūsų širdyse. Mes nuolat kovojame ir stengiamės įrodyti , kas esame. Todėl esame su jumis.

Kovotojais ne gimstama , o užaugama. Kai turime tikslą, tuomet norime pasiekti ir įrodyti , kad esame verti . Daugelis iš pavydo ar nesupratingumo  nori užstoti kelią ar net tiesiogiai trukdyti , nes jaučia kažkokį nenormalų pavydą. Mes esame kovotojais ne tam , kad sukeltume vienas kitam pavydą , o tam kad padėtume daryti progresą, kada įvertiname savo neteisingą požiūrį. Mūsų tikslas , tai pergalė ir noras įrodyti , kad esame verti ne tik medalio . Nes žinome, kad mumyse slepiasi tikri kovotojai , kurie nori pasakyti , kad šiandiena ir rytoj pasisveikins su pergalėmis. Kiti bijodami stengiasi pakenkti ar net trukdyti, todėl turime mokėti būti šaltais ir suprasti , kur mūsų tikri varžovai , o kur tik norintis mūsų pripažinimus atimti ir save kelti. Juk kiekvienam patogų turėti pergalę , tačiau ne kiekvienas moka ją išsaugoti. Daugelis kovojame dėl dėmesio ir noro įrodyti , kad esame verti kažko, todėl kiti pasirenkame ne garbingus būdus, kurie nėra priskirti mums. Mes žinome savo taisykles ir nesistengiame jų laužyti . Mes lyg broliai , kurie vienas kitą palaiko , o ne atstumia , kaip kiti daugumoje. Nes mes žinome, kad pralaimėję dar nesame tiek verti , kad patikėtume kitų nenoru mums suteikti dėmesį. Daugeliui esame įdomūs , kai mus lydi sėkmė … Mes patįs renkamės kurias durys atverti ir patįs žinome savo spalvas , kurios mūsų vienybės ir ištikimybės kovai ženklas .Mes ne leidžiame kitiems, kad mūsų dazai  būtų išterlioti .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *