Idėjos

Daugelis turime jaustis laisviau ir daugiau pasitikėti savimi . Šiandiena kitus užgauti labai paprasti , nes didesnę įtaką daro televizija, internetas , radijas. Turėk pinigų ir nupirk savo sukurtą reportažą , kur gali valdyti kitų sąmonę ir pąsamonę. Kodėl biznyje kiti ilgiau išsilaiko , nes draugauja arba nusipirke televizijos akcijas , kur gali laisviau rodyti savo įtaką , kas prisideda prie babkių didesnių .

Daugelis labai myli savo miesto komandas , kuriu dauguma maivosi ar pižoniauja , nors vardas tik legendinis, nes kaimas sugebėjo gauti pasitikėjimo ir sugraudinti tarybos kai kurios valdžios vyrus , kad paleistu iš Liūto nasrų . Turime suprasti , kad kiekvienas galime nemažai laimėti tik privalome stengtis ir dėti visas pastangas .

Norime turėti tokį biznį , kuris suteiktu mums daugiau galimybių , todėl privalome ieškoti , jeigu arenoje atsidaro tik 46 durys , o kitos užrakintos ar mes privalome kaltinti durys kad dauguma užrakintos , nors patįs kryptingai ne siekiame tikslo ir vadovaujamės kvailais  įsitikinimais , kurie mumis stabdo ir neleidžia pasiekti ,tai ko norime . O kada susiduriame su sunkumai , tuomet pradedame galvoti , kad kažkas čia ne taip , gal man tyčia neatsidao , bet ne gal aš pavargau , bet gal kažko truksta ir tas galvojimas nereikalingas ir nesuteikiantis kryptingumo rezultatui atima motyvacija .

Mūsų idėjoms : UAB steigimas ir UAB pardavimas .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *